Gyermekvédelmi Tanácskozás

Gyermekvédelmi Tanácskozás

önkormányzat békés egyeztetés ifjúság

Gyermekvédelmi jelzőremdszer.

Gyermekvédelmi Tanácskozás meghívott résztvevője voltam, ahol a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai értékelték az elmúlt évet. Elismerésemet fejezem ki a jelzőrendszerrel bármilyen formában kapcsolatba kerülő szakemberek felé, legyen az a helyi oktatási és nevelési intézmények dolgozója, védőnő, rendőr, pártfogó, gyámhivatalban, polgármesteri hivatalban dolgozó, hiszen az ő gyors beavatkozásuk segíthet, ha baj van egy gyermekkel. Pedagógusként és apaként mélyen elgondolkodtatott a szakemberek által vázolt helyzet, ugyanis az iskolai hiányzások, a gyermekek magatartás problémái egyre nagyobb tendenciát mutatnak. A problémák és feladatok mellett a legfontosabb következtetésként a rugalmas és gyors együttműködés és információ-áramlás került megállapításra. A rendszer kiváló együttműködését igazolja az is, hogy a hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan egy év alatt másfélszeresére nőtt a családlátogatások száma, valamint a szociális segítő tevékenységek száma közel 200 esettel növekedett. Megkétszereződött az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység, ami az ellátottak számával egyenes arányban növekedett.

Előző Cikk Következő Cikk