Díszpolgárunk - Születésnap

Díszpolgárunk - Születésnap

önkormányzat békés Díszpolgár

138 évvel ezelőtt a mai napon született Dr. Sebők Elek.

Sebők Elek 1883. február 17-én, Békésen született és ugyanitt hunyt el 1961. január 26-án. Édesapja Sebők Sándor, Békés első postamestere volt. Közép és felsőfokú tanulmányai után szülőfalujában, Békésen telepedett le, ahol családot alapított, s ügyvédi tevékenysége mellett a közélet fellendítését, elsősorban Békés megye és Békés gazdaságának szervezését tekintette életcéljának. Korán felismerte, hogy a kiváló Békés megyei termőterületek hatékony kiaknázása a vízgazdálkodás fellendítésének és a rendelkezésre álló vízi szállítási kapacitás kihasználásának függvénye. Békés megye közlekedéséről, a vízi utakban rejlő, Európához való csatlakozási lehetőségekről írt tanulmánya ma is korszerű, sőt időszerűbb, mint valaha. Munkásságának egyik fő műve a békési gabonatárház és a hozzá csatlakozó kikötő. Ez utóbbinak létrehozásáért 1943-ban gazdasági főtanácsosi címet kapott. Hivatásbeli helytállása mellett más módon is részt vett a közéletben. Tagja volt a békési elöljáróságnak és a megyei közgyűlésnek is. Itt elsődlegesen szociális célokért dolgozott, mindig pártoktól függetlenül, de a tisztességes, magyar érzelmű pártoktól támogatva. A tanyai iskolákhoz építendő bekötő utakért, egészséges ivóvízért, telefon ellátásért dolgozott többek között.

Előző Cikk Következő Cikk